?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Karanga Atuu, Karanga Mai | The Call

(Written with parallel translation, and glossary below. If you live in New Zealand, your challenge is to at least skim the Māori first.)


I tērā wiki, i timata au i tēnei tuhinga mo te mamae ki au mo te reo rangatira i tēnei whenua, tāna iti haere, ā, nō ngā pire o te Taraipiunara ō Waitangi, mo ngā whakamauāhara me ngā wawata o te iwi Māori kua waiho, kua whiu ki waha i ngā whakaaro o te nuinga mō te wā roroa. Inaianei, i muri i te rautau o te pātai atu, te whai i te kaupapa ki roto i ngā kōti, me te mana, arohatia hoki o nga tīpuna me nga rangatira, i ēnei rā kua whai taringa ngā wawata me ngā whakamauāhara o te iwi Māori.

Last week, I began this post as a complaint about the state of Te Reo in this country, and, because of the Waitangi Settlement bills, about the wrongs and hopes of Māori that have been ignored and excluded from mainstream discourse for so long. Now, after a century of asking, pursuit through the courts, and the strength and commitment of leaders past and present, today these grievances and desires of te iwi Māori have found ears.

Ko te whawhai nui mo te iwi Māori i tēnei rā te arohatia i te reo. Ehara tēnei he mea mā te kawanatanga anake (ahakoa mā te kawanatanga he wahanga nui) engari mā ngā iwi o Niu Tīreni. I tū a Pita Sharples i tērā wiki ki roto Paremata, i kōrerorero he mea tika mō te iwi Māori ki te manaakitia i tēnei taonga, ehara mā te kawanatanga anake. Ki aku nei whakaaro, iti noiho āna whakaaro. Mā ngā iwi katoa, mēnā Māori, Pākehā, Hainamana, Wīwī, nō Awherika ki te Tonga, Hāmoa ranei, hei aha - ko te reō rangatira te reo  o te whenau whāngai i a matou katoa. Nō reira mā matou katoa ki te manaakitia, i te kaingākautia hoki i tēnei taonga. Mā te mahara i te reō, ka mahara i te whenua me te ahurea o ngā tāngata tuatahi, ā, ngā pūtake o te ao ō Aotearoa.*

The biggest struggle for Māori these days is to cherish the language. This is not something only government should be concerned about (although there should be a large part for government) but for the peoples of New Zealand. Pita Sharples  stood in Parliament last week and spoke about how it is right for Māori, not just the government, to treasure and protect Te Reo. I myself think he doesn't go far enough. it's for every people, whether Māori, Pākehā, Chinese, French, South African, Samoan or whatever - the Old Language is the language of the land that nurtures us all. So it's for all of us to nurture and cherish this treasure. Through understanding the language, understanding of the indigenous land and culture follows, and equally, of our New Zealand roots.

Ko tērā atu whawhai nui, kua whawhaitia mō tetahi rautau me te hawhe, ko te mana whenua. Ko te tahae whenua, me te ngaro whenua, he mamae, he hē hohonu mō ngā iwi me ngā kaumātua. Ko tēnei hē te pūtake tuturu ō ngā hē tokomaha i tae mai ki ngā iwi.
Ko tā matou waimarie, kei te noho ai mātou i ngā rā mīharo, ngā rā whakapāha mō te kawanatanga. Mā te mau kaha ki tō rātou kaupapa tika, kei te tau mai ki ngā iwi he puretumu mai te Taraipiunara ō Waitangi. I noho puku ai au ki roto i te whare paremata i tērā wiki ki te matakitaki i te whiwhi puretumu mō Ngāi Tāmanuhiri me Rongowhakaata hoki. I mātaki au i ngā roimata o ngā Mema Māori, me i tangi hoki ahau. Nui rawa ngā hē i taka ki runga i ēnei iwi, iti rawa ō rātou hē. I te tau 2012 i whai whakapāha ratou mō ngā tau pōkere, me i whiwhi rātou anō i te taonga o ngā whenua.
Anei te hohonu o te whakaaro mo Tariana Turia, korerorero ai mo "te honore mana ki te korero mo tēnei pire", mō tana hari, me ngā hara o ngā kua pahi - i tēnei wā.

The other major stuggle, fought out for a century and a half, is land rights. Theft of land and loss of land is a grief and a deeply felt wrong for iwi and elders. This wrong is an original source of many problems that have plagued iwi.
it's our good fortune that we live in the days of wonders, days of apology and redress by the crown. Through relentless focus on their cause, iwi have gained compensation from the Waitangi Tribunal. I sat quietly in the Houses of Parliament last week and watched Ngāi Tāmanuhiri and Rongowhakaata gain their compensation. I watched the tears of the Māori Members and I cried a bit in empathy. These iwi were disadvantaged by huge injustices, which they did nothing to deserve. In 2012 they gained an apology for the dark years they'd suffered, and regained some of their treasured lands.

This video shows Tariana Turia's depth of feeling, who speaks of "The honour it is to speak to this bill", of her joy, and the injustice that is now past. (Mihimihi Māori until 1:30, then an eloquent examination of Ngāi Tāmanuhiri's experience of land loss.)

Mai ngā rā o Te Whiti, i ngā tau pouri o te rautau kua heke, i karanga atu ēnei iwi ki te whiwhi i te tika, kia muru ngā hē i runga i a ratou. Mo te reo kua ngaro, te whenua ngaro, te tōnuitanga me te mana i tāhae. Mā te mautanga ki tēnei kaupapa, te kaha o te karanga, kua tae mai matou ki tēnei rā o te tiupiri. Mā mātou ngā tāngata o Aotearoa e whakarongo ki tēnei kāranga, hei karanga atu matou hoki mo te whakahoki o ngā wawata, mo te tau mai anō o te tōnuitanga, te rangimarie me te aroha o te atua ki rungai a mātou. Kaua e pōhara i ngā hē, e te whanau, he tinana kotahi matou, me manaakitia tētahi ki tētahi hei tipu matou katoa hei kotahi. Ko tēnei te karanga.

From the time of Te Whiti, through the dark years of the century following, this iwi called out for justice, for the redress of wrongs visited on them. For lost language, lost land, lost prosperity and stolen mana. Through sticking to their cause, and the strength of their calling, we have gained our day of Jubilee. It is for we, the people of New Zealand, to hear the call, and take up the call ourselves for the fulfiilment of our needs, the return of our prosperity, peace, and to live as our God calls us. To not be ignorant of what is wrong, as we who are many are one body, and to look after one another so we grow together.

This is the calling.
GLOSSARY
whakamauahara - grievance
kaingakautia - cherish
ahurea - culture
whakapāha - apology
puretumu - compensation
pōkere - dark
tika - justice
tōnuitanga - prosperity
_____________________________________________________________

* Kare anō au kua kōrero mō ngā huanga whakatīnana mā te tangata mai te kōrero reo rua, kōrero Māori hoki.
  I haven't yet mentioned the practical benefits to the individual from bilingualism, and speaking Māori.


** Leviticus 25:9-10 -- 9 Katahi ka whakatangihia e koe te tetere tangi nui i te tekau o nga ra o te whitu o nga marama; ko a te ra whakamarietanga mea ai koutou kia paku atu te tangi o te tetere puta noa i to koutou whenua.10 A me whakatapu te rima tekau o nga tau, ka karanga ai i te haere noa puta noa i te whenua ma nga tangata katoa o te whenua: hei tiupiri nui tena ma koutou; a me hoki koutou ki tona kainga, ki tona kainga, me hoki ano ki ona whanaunga, ki ona whanaunga.

I mohio koe ka taea koe ki te panui te Paipera Tapu i te reo ki runga i te Ipurangi?
I've provided you with the reference for this bible quote, look it up. Did you know you can also read the Bible in Maori online?

Comments